POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Store Batech 2016, s. l. garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que els usuaris facilitin com a conseqüència de la utilització i sol·licitud dels diferents productes que s’ofereixen a través del lloc web al qual s’accedeix, seran objecte de tractament i incorporats a l’oportú fitxer titularitat de Store Batech 2016, s. l. prèviament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.

En cas que sigui necessari facilitar dades de caràcter personal per a la utilització o sol·licitud d’algun servei, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les esmentades dades.

Per facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels productes que s’ofereixen a través d’aquest lloc web o la seva tramesa mitjançant qualsevol altre mitjà, els usuaris han d’acceptar plenament i sense reserves la incorporació de les dades facilitades als fitxers de Store Batech 2016, s. l. i el seu tractament, en els termes estipulats en aquest document, que podrà prestar mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, triant l’opció “HE LLEGIT I ACCEPTO LES CONDICIONS GENERALS” que es presenta abans de cada formulari de sol·licitud de dades.

Excepte els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària, sense que la falta de contestació a les esmentades preguntes impliqui una disminució de la qualitat dels serveis que l’usuari sol·liciti. La manca d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Store Batech 2016, s. l. pugui prestar-li els serveis que sol·liciti.

L’usuari podrà exercitar gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació i cancel·lació de les seves dades, que podran ser exercitats dirigint comunicació per escrit a: Store Batech 2016, s. l. a través del correu electrònic info@batech.cat, a l’atenció de el Departament de Màrqueting.

Les dades registrades podran ser utilitzades per tal de possibilitar el normal desenvolupament de l’operació concertada amb l’usuari, administrar, gestionar i millorar els serveis oferts per Store Batech 2016, s. l., així com per preparar o oferir altres productes que en el futur poguessin interessar a l’usuari. Així mateix, podran ser utilitzats per efectuar estadístiques i enviar informació comercial o promocional relacionades amb els esmentats serveis, entre d’altres activitats.

L’adreça electrònica facilitada pels usuaris durant el procés de contractació o de subscripció a algun servei ofert en aquest portal, podrà ser utilitzada posteriorment per part de Store Batech 2016, s. l. per a la remissió d’informació comercial i promocional, amb previ consentiment dels interessats, que s’entendrà atorgat si no manifesten el contrari abans de finalitzar el procediment de contractació o de subscripció. L’usuari en qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a info@batech.cat.

Així mateix, Store Batech 2016, s. l. es compromet a adoptar en tot moment les mesures de tipus tècnic i organitzatiu legalment necessàries per evitar la pèrdua, alteració, o accés no autoritzat, implementant amb l’esmentada finalitat tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, en la mesura possible, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural.

Política de seguretat i galetes (cookies)

Store Batech 2016, s. l. garanteix la seguretat en totes les comunicacions amb els seus clients. Totes les operacions de dades es realitzaran en un servidor segur, basat en l’estàndard SSL, que mitjançant un sistema d’encriptació, impossibilita l’accés a les dades davant possibles intents de violació per part de tercers.

Tots els navegadors permeten fer canvis que permeten desactivar la configuració de les galetes.
Aquests ajustos es troben ubicats a les “opcions” o “preferències” del menú del navegador.

No obstant això, recorda que desactivar les galetes implica perdre funcionalitat en molts llocs web.

Què es una galeta (cookie)?

Les galetes són petits fitxers que es descarreguen al teu ordinador quan navegues pels llocs web.

Les galetes permeten a un lloc web reconèixer el navegador d’un usuari i no contenen ni recopilen informació. S’usen, per exemple, per mantenir un usuari autenticat en un compte sense que sigui necessari que s’autentiqui cada vegadaque accedeixi al seu compte.

A Store Batech 2016, s. l. podem utilitzar els tipus de galetes següents:

> De primeres parts: són galetes estrictament necessàries. Permeten la interacció de l’usuari pel lloc web utilitzant totes les seves funcions (durada d’entre vint-dies i tres mesos).
> De rendiment i anàlisi: són galetes utilitzades per a l’anàlisi i estadístiques que milloren l’experiència de la pàgina web. Mitjançant l’ús d’aquestes galetes es pot mostrar informació més rellevant als visitants (durada d’entre cent dies i un any).
> D’afiliació: com lloc web amb enllaços d’afiliació, aquest tipus de galetes permeten que l’empresa d’afiliació detecti que un client seu procedeix d’aquest lloc.
> De publicitat: són les galetes utilitzades pels elements de publicitat a la pàgina web (Google AdSense).

Així mateix, Google Analytics habilita en el domini de la pàgina web les galetes anomenades:

“__Utma”: És necessària per al funcionament de Google Analytics i té un període de caducitat de dos anys.
“__Utmz”: És utilitzada per realitzar la ubicació de la visita, és a dir, des d’on i com ha arribat l’usuari al nostre lloc web i caduca als sis mesos.

L’objectiu és recollir estadístiques: el nombre de visites, el període de consultes, el cercador utilitzat per accedir a la pàgina web, les paraules clau utilitzades, la ubicació global de l’visitant, els continguts visitats a la pàgina web, així com altres paràmetres relacionats amb el trànsit al nostre lloc web, sempre des de l’anonimat.

Google emmagatzema aquesta informació recollida per les galetes de manera que no s’identifica a cap usuari. Tampoc s’associa la seva adreça d’IP amb qualsevol altra informació de què disposi. A més, Google Inc és una empresa que es troba adherida a l’Acord de Port Segur. L’acord garanteix que les dades transferides seran tractades d’acord amb els nivells de protecció de la normativa europea.